Autor:Alex Truelove

Zdroj:Uniwiki

Domů

Agenti

Agenti jsou velmi využívanou komoditou Eve Online a podle jejich typu jsou využíváni k různým činnostem. Vyskytují se napříč celým vesmírem Eve a jejich úkol je jednoznačný – zadávat vám úkoly, neboli mise.

Career Agents

Využívají se v počátku hry, kdy jsou vám jejich služby nabídnuty v rámci tutorialu. Dle jejich zaměření získáte základní přehled o hlavních činnostech v Eve, kterým se můžete věnovat, a to: obecné vojenské kariéře, industrializaci a obchodu, průzkumu vesmíru, nebo pokročilé vojenské kariéře. Vyskytují se vždy ve startovním regionu dané rasy.

Mission Agents

Agenti všech dostupných frakcí. Plněním jejich úkolů zvedáte tzv. standing vůči agentům samotným, jejich korporacím a potažmo i jejich frakci. Jsou orientovaní ve 3 základních zaměřeních, a to security (boj), mining (těžba) a distribution (přeprava). Kromě toho je zde možnost využít také služeb agentů R&D, což jsou agenti vylepšující vaše dovednosti v oblasti výzkumu materiálů. Někteří z uvedených agentů jsou zároveň tzv. Locator agenti, mající schopnost – za stanovený poplatek – vyhledat jakoukoliv osobu, jejíž jméno zadáte. Na rozdíl od Career agentů je pro jejich využití mít požadovaný standing vůči jejich frakci, nebo korporaci (pro lv1 agenta standing vetší než 1,0, pro l2 agenta větší než 2,0 atd.). 

Mimo frakčních agentů ještě existují tzv. Cosmos Agents, kteří výrazně zvedají standing pro svou frakci, ale zpravidla je lze použít jen jednou, tudíž se nechávají v rezervě na horší časy.

Pozn.: V rámci plnění misí je nutno dávat pozor na 3 významná nebezpečí:

  • Čas od času se vyskytne security mise „anomic“, jejímž úkolem je zničení jednoho, nebo více anomických oponentů. Jde o velmi těžký souboj vhodný jen pro opravdové 
  •  a naskillované válečníky, tudíž tyto mise se zásadně odmítají. Standardně je možné bez postihu odmítnout úkol agenta 1 za 4 hodiny. Anomické mise – jak je i popsáno v jejich zadání – můžete odmítnout kdykoliv bez postihu.
  • Mise zaměřené proti jiné frakci rovněž odmítejte, neboť byste si poškodili standing vůči těmto oponentům. Zde je nutné brát v úvahu již zmíněný 4 hodinový interval pro bezpostihové odmítnutí úkolu. Mimochodem, odmítnout jde i akceptované zadání.
  • Mise v lokacích, nacházejících se v low-sec, případně v lokacích, do kterých vede trasa skrze low-sec i při nastavení trasy na „Prefer Safer“. Low-sec a null-sec jsou oblasti s nízkou a žádnou security ochranou, což je pro nováčka extrémně nebezpečné. Tyto oblasti mají svá pravidla a způsob, jakým v nich lze s úspěchem přežít.

Storyline Agents

Speciální agenti, kteří zadávají různorodé úkoly zpravidla po splnění řetězce 16 standardních misí. Extrémně zvedají standing k dané frakci, takže se neodmítají.

Epic Arcs Agents

Zajímavá adventurní záležitost, v rámci které se více cestuje a na jejímž konci čeká zajímavá odměna (kromě startovního epic arcs SOE). Celkem je k dispozici:

  • 1 x L1 Epic Arc SOE pro nováčky (doporučené fity pro SOE epic arc jsou v komunitních fitech)
  • 4 x L4 Epic Arcs, vždy 1 pro každou ze 4 herních frakcí (Galente, Caldari, Amarr, Minmatar)
  • 2 x L3 Epic Arcs v covert-ops provedení pro 2 pirátské frakce – Guristas Pirates, Angel Cartel

Více o problematice agentů a misí se dozvíte samozřejmě na stránkách wiki eve university.